Sổ liên lạc điện tử

Nhằm giúp học sinh, học viên có kết quả học tốt nhất, Trung tâm sử dụng sổ liên lạc điện tử nhằm kết nối gia đình với Trung tâm trong việc giáo dục, đào tạo con em. Sổ liên lạc điện tử có đầy đủ các thông tin như: tình hình học phí, quá trình học (đi học, nghỉ học, tình hình học mỗi buổi), lịch học ...

 

Phụ huynh sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu mà Trung tâm cung cấp, đăng nhập vào website: http://sll.superstar.faceworks.vn để có đầy đủ thông tin. Nếu gặp vấn đề gì liên quan đến sử dụng, quý Phụ huynh, học sinh, học viên vui lòng liên hệ qua Mr. Thông 0905 474 478.

 

Video hướng dẫn sử dụng.

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?