Phần mềm quản lý đào tạo

Phần này dành cho cán bộ, giáo viên, BLĐ Trung tâm. Các thành viên sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu mà Trung tâm cung cấp, đăng nhập website: http://qldt.superstar.faceworks.vn để thực hiện các công việc theo chức năng, quyền hạn của mình.

 

Video giới thiệu phần mềm

1
Bạn cần hỗ trợ?