Khóa AutoCad 2D

HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC
 
heart Học viên làm chủ được môi trường bản vẽ trong phần mềm AutoCAD.
 
heart Học viên thành thạo các lệnh trong Autocad để hoàn thiện một bản vẽ kỹ thuật.
 
heart Thành thạo việc tạo lập tỉ lệ trong bản vẽ kỹ thuật.
 
heart Tạo ra được bản vẽ kỹ thuật đáp ứng cho việc làm đồ án môn học.
 
heart Tăng hiệu suất và khả năng xử lý bản vẽ trong công việc.
 
heart Hoàn thiện các bản vẽ kỹ thuật ứng dụng cho thực tiễn công việc
 
QUẢN LÝ VÀ ĐIỂM
 

► Trung tâm luôn có những cải tiến nội dung, phương pháp cho phù hợp với nhu cầu người học thông qua những đóng góp của học viên trên App

 

► Mỗi học viên có ID (User và Pass) để đăng nhập vào hệ thống. Giáo viên ghi chép những thông tin học tập của các học viên vào đây. Điều này giúp Trung tâm kết hợp với giáo viên quản lý một cách hiệu quả nhất.

 

► Đặc biệt học viên có thể xem thông tin, kết quả học của mình trên App. Trung tâm cũng quản lý học viên qua App, rất thuận tiện cho việc thông tin đến học viên như lịch học bù, nghỉ lễ, học phí … qua số điện thoại hoặc email mà học viên cung cấp.

 
 
AUTOCAD CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
 
Phần 1: Autocad Cơ Bản
 
Bài 1: Giao diện và thao tác trong môi trường vẽ Autocad
 
Bài 2: Các thiết lập quan trọng trước khi vẽ
 
Bài 3: Thiết lập layer, dim, text tiêu chuẩn
 
Bài 4: Lệnh Vẽ: Line, Pline, Mline
 
Bài 5: Các lệnh vẽ hình học
 
Bài 6: Các lệnh hiệu chỉnh phần 1: Lệnh Move, Copy, Erase, Xplope
 
Bài 7: Các lệnh hiệu chỉnh phần 2: Scale, Extend, Trim, Extrim
 
Bài 8: Các lệnh hiệu chỉnh phần 3: Offset, Matchprop, Array
 
Bài 9: Các lệnh hiệu chỉnh phần 4: Chamfer, Fillet, Divide, Zoom
 
Bài 10: Hatch vật liệu
 
Bài 11: Các lệnh về Dim kích thước
 
Bài 12: Cách đổi lệnh tắt để vẽ nhanh hơn
 
Bài 13: Thực hành vẽ mặt bằng kiến trúc
 
Bài 14: Làm tỷ lệ bản vẽ trên model: 2 cách
 
Bài 15: Làm tỷ lệ bản vẽ trên Layout: 2 cách
 
Bài 16: Thiết lập bản in, nét in, khổ in, chú ý cần thiết.
 
Phần 2: Lệnh Nâng Cao
 
Bài 17: Lệnh Block, Xclip, Boundary
 
Bài 18: Biến Attribute trong Block
 
Bài 19: Lệnh lọc riêng đối tượng trong bản vẽ Autocad
 
Bài 20: Lệnh chuyển layer về một chuẩn
 
Bài 21: Lệnh Pedit, Group, Find
 
Bài 22: Annotative chon Dim, Text, Hatch và Block trong làm tỷ lệ bản vẽ
 
Bài 23: Thêm và chỉnh sửa ảnh trong Autocad
 
Bài 24: Quản lý bản vẽ trên model
 
Bài 25: Quản lý bản vẽ trên layout, dùng sheet set
 
Bài 26: Lệnh Layon, layoff, Layiso, Layuniso và ứng dụng
 
Bài 27: Lệnh Laymcur, layfrz, Laythw và ứng dụng
1
Bạn cần hỗ trợ?