img

Tin tức - sự kiện

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC CẢ NGÀY 30/11/2020 VÀ 01/12/2020 VÌ THỜI TIẾT XẤU
Học sinh nghỉ học cả ngày 10/11/2020 vì bão số 12. Ngày 11/11/2020 học bình thường
Khai giảng khóa luyện thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản 18/11/2020
Nghỉ học cả ngày 28/10/2020 vì bão số 9
Khai giảng khóa luyện thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản 7-2020
Trại hè Anh ngữ Quốc tế tại Việt Nam
Tổng khai giảng các cấp độ hè 2020 vào 18-7-2020
Khai giảng luyện thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản
Đồng hành với phiên chợ 0 đồng tại Đại học Nha Trang
Không khí học tập vui vẻ, sôi nổi sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19
Kế hoạch học trở lại từ 13/5/2020
Kế hoạch học trở lại từ 13/5/2020

Cấp 3 học lại từ 13/5/2020; Cấp 1,2 học lại từ 16/5/2020. Trung tâm đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn trong bộ tiêu chí trường học an toàn của BGD&ĐT

 

Xem thêm
Trung tâm đã triển khai các lớp học trực tiếp và trực tuyến

1
Bạn cần hỗ trợ?