Phản hồi, đánh giá GV

heart Trung tâm chân thành cảm ơn sự đánh giá, phản hồi của các bạn trong quá trình học tập, cộng tác cùng Trung tâm. Rất mong nhận được đầy đủ những ý kiến, đánh giá khách quan từ các bạn.

 

 Nhấn vào link này để đánh giá, phản hồi

 

1
Bạn cần hỗ trợ?