Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh năm 2022

Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh năm 2022

Cơ hội cho các thí sinh thể hiện khả năng nói, trình bày ý kiến bằng tiếng Anh, nuôi dưỡng lòng yêu thích học tiếng Anh và đạt các giải thưởng hấp dẫn.

Cuộc thi THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH - 2022 dành cho học sinh toàn thành phố Nha Trang từ 6 đến 12 tuổi tranh tài. Cuộc thi giúp các thí sinh thể hiện khả năng nói, trình bày ý kiến bằng tiếng Anh, nuôi dưỡng lòng yêu thích học tiếng Anh. Với các giải thưởng hấp dẫn.
 
 
Thí sinh đăng ký tham dự vui lòng liên hệ để biết thông tin, thể lệ, nội dung
- Trung tâm Ngoại Ngữ Super Star
- 4 Lý Phục Man, Vĩnh Phước, Nha Trang
- 0357 243 357
Thuyết trình tiếng Anh, Ngoại ngữ Super Star
1
Bạn cần hỗ trợ?