Hoạt động cộng đồng nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hoạt động cộng đồng nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trên tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, trung tâm Ngoại Ngữ Super Star  trao tặng các các phần quà và các suất học bổng cho các em học sinh gia đình khó khăn, học giỏi tại Phường Vĩnh Phước, Nha Trang.

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tổ chức, đánh giá kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
 

Trên tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, trung tâm Ngoại Ngữ Super Star  trao tặng các các phần quà và các suất học bổng cho các em học sinh gia đình khó khăn, học giỏi tại Phường Vĩnh Phước, Nha Trang.

 

Cảm ơn lãnh đạo phường Vĩnh Phước luôn tạo điều kiện để Super Star trao tận tay các phần quá ý nghĩa đến các em.

 

Super Star, học bổng, đại đoàn kết toàn dân tộc
1
Bạn cần hỗ trợ?