Kết quả khảo sát "dạy và học trực tuyến"

Kết quả khảo sát "dạy và học trực tuyến"

Kết quả đánh giá cho thấy phụ huynh và học sinh rất hài lòng, đánh giá cao quá trình dạy và học trực tuyến mà Trung tâm triển khai

Trung tâm chân thành cảm ơn Phụ huynh và học sinh đã tham gia “đánh giá quá trình dạy và học trực tuyến của Trung tâm” một cách chính xác, đầy đủ và rất khách quan. Kết quả đánh giá cho thấy phụ huynh và học sinh rất hài lòng, đánh giá cao quá trình dạy và học trực tuyến mà Trung tâm triển khai. Trung tâm sẽ không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Phụ huynh, học sinh. Chi tiết Phụ huynh, học sinh xem hình bên dưới

 

Khảo sát, Online, trực tuyến, chất lượng
1
Bạn cần hỗ trợ?