Không khí học tập vui vẻ, sôi nổi sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Không khí học tập vui vẻ, sôi nổi sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Từ 13/5 Trung tâm đã hoạt động bình thường trở lại. Trung tâm vẫn tiếp tục nhận học viên mới khi Phụ huynh thấy con em mình cần kiến thức, kỹ năng và phương pháp học

Sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch Covid-19, nay học viên Trung tâm đã trở lại học tập bình thường trong không khí sôi nổi, vui vẻ của những ngày đầu gặp lại nhau. Tỷ lệ trở lại Trung tâm của cấp 3 đạt 100%, cấp 1, 2 trên 97%.

 

Bên cạnh đó Trung tâm vẫn tiếp nhận những học viên mới bởi nghỉ dịch lâu ngày các học viên quên hết kiến thức, lười học hơn, hay Trung tâm cũ học viên học không hoạt động nữa. Trung tâm Ngoại ngữ Super Star cam kết sẽ đào tạo con quý Phụ huynh cả kiến thức, kỹ năng và phương pháp học, chỉ 1 đến 2 tháng học viên sẽ có chuyến biến tích cực. Phương châm của Trung tâm “chất lượng, học viên là trên hết”.

 

Một số hình ảnh trở lại học

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?