Nghỉ học cả ngày 28/10/2020 vì bão số 9

Nghỉ học cả ngày 28/10/2020 vì bão số 9

Học sinh Ngoại ngữ Super Star được nghỉ học cả ngày 28/10/2020 vì bão số 9. Chúc quý phụ huynh, học sinh và gia đình an toàn trong mưa bão

Theo thông báo số 2719/SGDĐT-VP ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Ngoại ngữ Super Star thông tin đến Phụ huynh, học sinh được nghỉ học cả ngày 28/10/2020.

 

Chúng tôi tiếp tục cập nhật, thông tin đến Phụ huynh, học sinh về kế hoạch học trở lại. Rất mong quý Phụ huynh, học sinh thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin nhanh nhất.

 

Từ ngày 29/10/2020 học sinh học lại bình thường theo thời khóa biểu lớp mình.

 

Trung tâm chúc quý Phụ huynh, học sinh và gia đình an toàn trong mưa bão.

Bão số 9
1
Bạn cần hỗ trợ?