Nghĩ lễ "Giỗ tổ Hùng Vương"

Nghĩ lễ "Giỗ tổ Hùng Vương"

Trung tâm nghỉ cả ngày 10, 11 tháng 4 năm 2022. Chúc toàn thể giáo viên, cán bộ, học viên, phụ huynh, học sinh và khách hàng có kỳ nghĩ an toàn, vui vẻ

Trung tâm Ngoại ngữ Super Star thông báo đến toàn thể giáo viên, cán bộ, học viên, phụ huynh, khách hàng và đối tác kế hoạch nghĩ lễ của Trung tâm như sau:

 

- Cả ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2022.

 

- Ngày 12/04/2022 Trung tâm hoạt động bình thường.

 

Trung tâm xin chúc toàn thể giáo viên, cán bộ, học viên, phụ huynh, khách hàng và đối tác có kỳ nghĩ lễ an toàn và vui vẻ.

Nghĩ lễ, Super Star, Giỗ tổ Hùng Vương
1
Bạn cần hỗ trợ?