Nghỉ lệ ngày Nhà giáo Việt Nam (Thứ 4, 20/11)

Nghỉ lệ ngày Nhà giáo Việt Nam (Thứ 4, 20/11)

Toàn thể giáo viên và học sinh được nghỉ sáng, chiều ngày Nhà giáo Việt Nam (thứ 4, 20/11) để tham gia các hoạt động của Trung tâm. Tối 20/11 vẫn dạy và học bình thường.

Trung tâm Ngoại ngữ Super Star thông báo đến toàn thể Giáo viên và học sinh về việc nghỉ lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) như sau:

 

- Giáo viên và học sinh được nghỉ học sáng, chiều ngày thứ 4 (20/11)

 

- Tối 20/11 vẫn học bình thường

 

Giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động của Trung tâm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

 

1
Bạn cần hỗ trợ?