Sôi động cuộc thi English Festival tại trường tiểu học Vĩnh Phước 1, Nha Trang, Khánh Hòa

Sôi động cuộc thi English Festival tại trường tiểu học Vĩnh Phước 1, Nha Trang, Khánh Hòa

Cuộc thi không chỉ giúp các em học sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn có những trải nghiệm vui học cùng tiếng Anh

Trung tâm Ngoại ngữ Super Star cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 đã tạo điều kiện cho Trung tâm Ngoại Ngữ Super Star tham dự cuộc thi ENGLISH FESTIVAL.
 
Cuộc thi không chỉ giúp các em học sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn có những trải nghiệm vui học cùng tiếng Anh vô cùng lý thú.

 

English Festival, Super Star
1
Bạn cần hỗ trợ?