Tổng khai giảng các cấp độ hè 2020 vào 18-7-2020

Tổng khai giảng các cấp độ hè 2020 vào 18-7-2020

Khóa hè cho các cấp độ khai giảng vào 18/7/2020. Phụ huynh, học sinh đăng ký sớm để nhận các ưu đãi về QUÀ và HỌC PHí từ Trung tâm

heartTrung tâm Ngoại ngữ Super Star tổng khai giảng các khóa hè 2020 vào 18/7/2020. Phụ huynh, học sinh đến Trung tâm đăng ký để nhận được các ưu đãi từ Trung tâm về QUÀ, HỌC PHÍ

 

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?